Eerste schooldag: vrijdag 01/09/2017

Vrije dagen 1ste trimester

Facultatieve vrije dag: maandag 25/09/2017
Herfstvakantie: van maandag 30/10/2017 tot en met zondag 05/11/2017
Wapenstilstand: zaterdag 11/11/2017
Pedagogische studiedag: woensdag 06/12/2017
Kerstvakantie: van maandag 25/12/2017 tot en met zondag 07/01/2018

Vrije dagen 2de trimester

Krokusvakantie: van maandag 12/02/2018 tot en met zondag 18/02/2018
Pedagogische studiedag: vrijdag 02/03/2018
Paasvakantie: van maandag 02/04/2018 tot en met zondag 15/04/2018

Vrije dagen 3de trimester

Facultatieve vrije dag: maandag 30/04/2018
Feest van de arbeid: dinsdag 01/05/2018
O.L.H. Hemelvaart: donderdag 10/05/2018 en vrijdag 11/05/2018
Pinkstermaandag: maandag 21/05/2018

Laatste schooldag: vrijdag 29/06/2018