Eerste schooldag: maandag 2 september 2019

Vrije dagen 1ste trimester

Facultatieve vrije dag: maandag 30 september 2019
Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
Pedagogische studiedag: vrijdag 6 december 2019
Kerstvakantie: van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

Vrije dagen 2de trimester

Pedagogische studiedag: woensdag 5 februari 2020
Krokusvakantie: van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
Facultatieve vrije dag: woensdag 18 maart 2020
Paasvakantie: van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020

Vrije dagen 3de trimester

Feest van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020
Facultatieve vrije dag: woensdag 20 mei 2020
O.L.H. Hemelvaart : donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020

Laatste schooldag: dinsdag 30 juni 2020