Eerste schooldag: vrijdag 1 september 2023

Vrije dagen 1ste trimester

– Pedagogische studiedag: maandag 25 september 2023
– Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023
– Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2023
– Pedagogische studiedag: woensdag 6 december 2023
– Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024

Vrije dagen 2de trimester

– Lokale verlofdag: vrijdag 26 januari 2024
– Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024
– Pedagogische studiedag: maandag 26 februari 2024
– Lokale verlofdag: woensdag 20 maart 2024
– Paasvakantie: van maandag 1 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024

Vrije dagen 3de trimester

– Feest van de arbeid: woensdag 1 mei 2024
– Lokale verlofdag: woensdag 8 mei 2024
– O.L.H. Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024
– Brugdag: vrijdag 10 mei 2024
– Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024

Laatste schooldag: vrijdag 28 juni 2024