Eerste schooldag: donderdag 1 september 2022

Vrije dagen 1ste trimester

Pedagogische studiedag: woensdag 21 september 2022
Facultatieve vrije dag: maandag 26 september 2022
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
Pedagogische studiedag: woensdag 19 oktober 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

Vrije dagen 2de trimester

Pedagogische studiedag: vrijdag 3 februari 2023
Krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023
Facultatieve vrije dag: woensdag 15 maart 2023
Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023

Vrije dagen 3de trimester

Feest van de arbeid: maandag 1 mei 2023
Facultatieve vrije dag: woensdag 17 mei 2023
Hemelvaart: Donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag: Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie van maandag 3 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2022.