Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit 2 delen:

  • een infobrochure opgemaakt per school
  • een algemeen deel opgemaakt voor de scholengemeenschap

Te raadplegen documenten:

  • pedagogisch project gemeentelijke scholen
  • tariefreglement gemeentelijke scholen
  • formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project
  • formulier schoolfactuur

Bijlage:

infobrochure school ’t Centrum 2019-2020

schoolreglement gemeentelijke scholen 2019-2020

pedagogisch project gemeentelijke scholen

tariefreglement 2019-2020

formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project

formulier schoolfactuur