Regeling busvervoer

In de bijlage de busroute van ´s morgens en ´s avonds.
Opgelet, de ritten ’s morgens en ’s avonds hebben verschillende start- en eindplaatsen.
In ons schoolreglement vindt u de exacte uren.

Bijlage:

lijn 2 rit 13 ochtendrit

lijn 2 rit 38 en 54 avondrit