VCLB Vrij Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) Midden-Limburg werkt samen met ‘Basisschool ’t Centrum’.
U en uw kinderen hebben recht op begeleiding door het CLB.
Op elk ogenblik kunt u een beroep doen op onze CLB-medewerkers.

Het CLB werkt op 4 verschillende domeinen:
1. We geven informatie over scholen en studierichtingen. We helpen ook studiekeuzes maken.
2. U kan bij ons terecht voor informatie, onderzoek en advies indien u zorgen hebt over het opgroeien en het leren van uw kind.
3. We geven informatie en helpen u bij vragen over gezondheid.
4. Op uw vragen over opvoeding en gedrag zoeken we samen een antwoord

Wij werken gratis. Onze begeleiding is strikt vertrouwelijk.
Wij vragen u steeds welke hulp u wenst en dan hebt u de keuze om er al of niet op in te gaan. U krijgt dan ook alle informatie over onze hulp.
Als we u niet kunnen helpen, dan leggen we uit waarom. We zoeken dan waar u wel hulp kan krijgen.

U kunt onze medewerkers bereiken:

  • door telefonisch een afspraak te maken
    tel: 011 525205
  • of door uw vraag per mail te stellen
    email: houthalen@vclblimburg.be

De gesprekken kunnen doorgaan op ons centrum of in de school: aan u de keuze.