Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Is uw kind al ingeschreven?

Kinderen die al in onze school zitten, hoeven niet opnieuw ingeschreven te worden.
Ook niet als ze overgaan van de kleuterschool naar de lagere school.

Nog niet ingeschreven?

 • Leerlingen die al een broer of zus hebben in de school “’t Centrum” hebben voorrang om in te schrijven. U kan hem of haar tijdens de schooluren komen inschrijven van maandag 3 februari tot en met vrijdag 14 februari 2020. Doe je dit niet, dan vervalt je voorrang!
  Broers en zussen zijn kinderen die in hetzelfde gezin opgroeien, dus ook in nieuw samengestelde gezinnen. Ook de kinderen van personeelsleden van de school mogen dan ingeschreven worden.
 • Alle andere kinderen geboren in 2018 of kinderen die veranderen van school:
  U moet je kind DIGITAAL AANMELDEN van 2 maart 2020 (8u) tot en met 31 maart 2020 (23u59).
  Meld je kind zeker aan ook al kan het pas naar school in september 2021.
  Ga naar http://houthalen.aanmelden.in/

De plaats op de lijst is niet afhankelijk van het tijdstip van aanmelden.

Uiterlijk op 30 april 2020 ontvang je een e-mail met het bericht in welke school je jouw kind kan inschrijven.

 • Heeft u een toewijzing voor onze school?
  Maak dan een afspraak om in te schrijven tijdens de schooluren. Dit kan van maandag 4 mei 2020 tot en met vrijdag 26 mei 2020.
 • Heeft u geen ticket om in te schrijven?
  Dan moet u wachten tot de vrije inschrijvingen vanaf 29 mei 2020. U kan dan alleen nog inschrijven zo lang er nog vrije plaatsen zijn.

Opgelet!

Inschrijven kan alleen door de ouders (of voogd) gebeuren. Vergeet niet het kids-ID en eventueel het bewijs van schooltoelage mee te brengen.

Als het maximum (36) van het geboortejaar (kleuters) of leerjaar (lager) bereikt is kan er voor het volgend schooljaar niemand meer ingeschreven worden in dat geboortejaar of leerjaar. Wees niet ongerust. Wij hebben nog voldoende plaatsen vrij.

Vrije plaatsen schooljaar 2020-2021

Kleuters
 geboortejaar 2018          27 vrije plaatsen
– geboortejaar 2017          14 vrije plaatsen
– geboortejaar 2016            2 vrije plaatsen
– geboortejaar 2015            6 vrije plaatsen

Lager
– 1ste leerjaar                       3 vrije plaatsen
– 2de leerjaar                        9 vrije plaatsen
– 3de leerjaar                        7 vrije plaatsen
– 4de leerjaar                      15 vrije plaatsen
– 5de leerjaar                      10 vrije plaatsen
– 6de leerjaar                        8 vrije plaatsen

Wanneer is een leerling een indicatorleerling?
Dit is als:

 • Het gezin dit schooljaar een schooltoelage ontvangt (bewijs van storting meebrengen bij inschrijving).
 • De moeder van het kind geen Belgisch diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald.

Meer info nodig?

Neem tijdens de schooluren gerust telefonisch contact op met de directie, Luc Frederix of Mirella Rizutto
tel. 011 49 23 90 of via mail: directie@school-tcentrum.be