Dit is onze school!

 

Onze school staat open voor iedereen. De leerlingen leren hier veel, ze ontdekken wat ze interessant vinden, wat hun talenten zijn en waar ze in geloven.

Wij zijn een openbare school. Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen wat je vindt, wat je overtuiging is. Dat mag elk kind en elke leerkracht en zo leren we van elkaar.

Ontdekken dat we veel op elkaar lijken, maar soms ook verschillen. We leren dialoog te hebben en om respectvol samen te werken.

Gemeentelijk onderwijs staat midden in de samenleving en gaat uit van de waarden en normen van de democratische samenleving. En zo krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen, om kansen te grijpen en actief deel te nemen aan de maatschappij.