10 goede redenen…

…om eens een bezoekje te brengen aan ’t Centrum.

Open houding

Ons schoolteam staat steeds open voor contacten met betrokkenen. In de eerste plaats denken wij dan natuurlijk aan de ouders en de naaste familie van de kinderen. Jullie zijn steeds welkom op onze school. De deur staat altijd open.

Aandacht voor milieu en gezonde voeding

Wij proberen samen met de kinderen te zorgen voor een propere school. Afval wordt in de juiste containers gedropt en wij promoten het recycleren van batterijen. Snoepen mag al heel lang niet meer op onze school. Op woensdag wordt wordt er enkel nog fruit gegeten. Een gezellige en gezonde voormiddag!

Onderwijs op maat van iedere leerling

Net als in alle andere scholen hebben wij een groot gamma aan hulpmiddelen voor iedereen die dreigt vast te lopen. Ons zorgbeleid mag gezien worden. Maar ook voor onze leerlingen die extra uitdagingen kunnen gebruiken hebben wij aandacht.

De ICT-sneltrein is vertrokken

Regelmatig worden de pc’s hier vernieuwd. Er is een netwerk in de hele school waardoor je vanuit elke klas snel op het internet kan, om iets op te zoeken of te tonen. Met elf  smartborden en in de andere klassen beamers en een surround –installatie is multi-media nooit meer ver weg. Klaar voor de toekomst.

Leercomfort

De laatste jaren is er enorm geïnvesteerd in onze school. De vernieuwing van de klaslokalen (lagere school) en het sanitair dateert al van 1995. Sindsdien volgden in een snel tempo de nieuwbouw van de kleuterafdeling, de heraanleg van de speelplaatsen en de renovatie van ramen en deuren.
Ondertussen werden ook de leermethodes grondig herzien. Wij werken momenteel met vernieuwde methodes voor taal, rekenen,  WO, muzische vorming en Katholieke Godsdienst.

Speelcomfort voor de kinderen

De speelplaats van het lager werd tijdens het schooljaar 2004-2005 aangelegd. In 2016 werd de kleuterspeelplaats volledig vernieuwd.
Regelmatig (als het weer het ons tenminste toelaat) organiseren wij een wieltjesdag en mogen de kids rollend materiaal meebrengen voor op de speelplaats. Inlines, ouderwetse rolschaatsen en skateboards zijn dan van de partij maar ook circusfietsen en éénwielers vind je dan op onze speelplaats.
Als kers op de taart hoor je regelmatig muziek op de speelplaats. De kinderen zorgen voor afwisselende muziek waarop de hele speelplaats meer dan eens staat te swingen.
De oudste kleuters mogen 5 maanden hun fietsje meebrengen en oefenen dan tijdens de donderdagspeeltijden hun fietsvaardigheden op de speelplaats van het lager.

Comfort voor de ouders

Ook aan onze ouders proberen wij te denken. De buitenschoolse opvang is bijvoorbeeld heel soepel en zeer praktisch opgesteld. Verder verzorgen wij het voorschoolse toezicht op de speelplaats al vanaf 8.10 uur.
Ook na schooltijd zorgen wij een kwartiertje voor toezicht en dan kunnen de kinderen verder naar de opvang moesten de ouders onverwacht te laat arriveren op school.

Het Belang van ’t Centrum

Bij ons op school krijgen de kinderen elke week een krantje mee naar huis. Een gezellig informatieblaadje met plaats voor kort nieuws, reacties en anekdotes, verslagjes en foto’s, maar ook de kinderen krijgen kansen om artikeltjes te schrijven. Dit krantje is uitgegroeid tot een zeer populair weekblad in de buurt van onze school.

Een sportieve school

Hier wordt heel wat gesport. En dan bedoelen wij zowel sport voor iedereen als topsport. Regelmatig nemen wij deel aan de sportactiviteiten van SVS (de Vlaamse SchoolSportstichting). Nu en dan spelen wij ook echte wedstrijdjes en tornooitjes waarin deelnemen veel belangrijker is dan winnen. Toch zijn onze leerlingen er trots op dat zij vaak in de finales te vinden zijn.
Binnen onze school hebben wij heel wat goede sporters (bijvoorbeeld voetballers van Genk). Wij zijn ook een topsportschool voor jongensgymnastiek. De grootste talenten uit de regio werden geselecteerd en volgen nu een intensief trainingsprogramma.
In december krijgen de kinderen jaarlijks een uitsmijter met een sportief smaakje. Een heuse creatieve week met allerlei sporten en activiteiten. Hierover kan je op deze website zeker nog wel wat meer info vinden.

Samenwerken met ouders

Onder huiswerk wordt verstaan: elke opdracht na schooltijd uit te voeren, o.m. mondelinge en schriftelijke opdrachten, leren van lessen, opzoeken van documentatie, …
De huiswerken worden verzameld in de huiswerkmap of in de schoolagenda genoteerd. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de groepsleraar de nodige maatregelen nemen.