Welkomdag

knipsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2016-2017

Elk kind geboren in 2014 mag zich inschrijven voor het schooljaar 2016 - 2017.
Kinderen die al in onze school zitten, hoeven niet opnieuw ingeschreven te worden.
Ook niet als ze overgaan van de kleuterschool naar de lagere school.

WANNEER?

• Leerlingen die al een broer of zus hebben in de  school “'t Centrum” mogen ingeschreven worden tussen maandag 21 maart en vrijdag 25 maart. Broers en zussen zijn kinderen die in hetzelfde gezin opgroeien, dus ook in nieuw samengeslelde gezinnen. Ook de kinderen van personeelsleden van de school mogen dan ingeschreven worden.

• Van maandag 28 maart tot vrijdag 8 april: paasvakantie.

• Alle andere leerlingen mogen vanaf maandag 11 april tot vrijdag 22 april tijdens de schooluren ingeschreven worden in onze school. In deze periode moeten we rekening houden met het feit of een leerling een indicator of niet-indicatorleerling is.

Wanneer is een leerling een indicatorleerling?

Dit is als:

o Het gezin dit schooljaar een schooltoelage ontvangt.
o De moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft behaald.

• Van maandag 25 april tot vrijdag 29 april zijn er geen inschrijvingen.

• Vanaf maandag 2 mei zijn er vrije inschrijvingen.

WAT DIEN JE MEE TE BRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING?

• Kinderidentiteitskaart
• Identiteitskaart van beide ouders en een bankrekeningnummer (bankkaart).

WIE KAN INSCHRIJVEN?

 Dit kan door 1 van beide ouders, of samen, of voogd, maar niet door grootouders, oom / tante, ….

OPGELET!

Kweetet opent haar poorten

kweetet                       

Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit 2 delen:

  • een infobrochure opgemaakt per school
  • een algemeen deel opgemaakt voor de scholengemeenschap

Te raadplegen documenten:

  • pedagogisch project gemeentelijke scholen
  • tariefreglement gemeentelijke scholen
  • formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project
  • formulier schoolfactuur

                                         

Woensdagkrant 2015-2016

Een overzicht van de woensdagkrantjes van dit schooljaar.

Veel leesplezier!

            

Fotoarchief

Neem zeker eens een kijkje in ons fotoarchief...

fotoarchief