INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2015-2016

Elk kind geboren in 2013 mag zich inschrijven voor het schooljaar 2015 - 2016.
Kinderen die al in onze school zitten, hoeven niet opnieuw ingeschreven te worden.
Ook niet als ze overgaan van de kleuterschool naar de lagere school.

WANNEER?

• Leerlingen die al een broer of zus hebben in de  school “'t Centrum” mogen ingeschreven worden tussen maandag 2 maart en vrijdag 13 maart. Broers en zussen zijn kinderen die in hetzelfde gezin opgroeien, dus ook in nieuw samengeslelde gezinnen. Ook de kinderen van personeelsleden van de school mogen dan ingeschreven worden.

• Alle andere leerlingen mogen vanaf maandag 16 maart tot vrijdag 27 maart tijdens de schooluren ingeschreven worden in onze school. In deze periode moeten we rekening houden met het feit of een leerling een indicator of niet-indicatorleerling is.

Wanneer is een leerling een indicatorleerling?

Dit is als:

o Het gezin dit schooljaar een schooltoelage ontvangt (bewijs van storting meebrengen bij inschrijving).
o De moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft behaald.

• Vanaf maandag 20 april zijn er vrije inschrijvingen.

WAT DIEN JE MEE TE BRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING?

• Kinderidentiteitskaart
• Identiteitskaart van beide ouders en een bankrekeningnummer (bankkaart).

WIE KAN INSCHRIJVEN?

 Dit kan door 1 van beide ouders, of samen, of voogd, maar niet door grootouders, oom / tante, ….

OPGELET!

Kweetet opent haar poorten

kweetet                       

Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit 2 delen:

  • een schooleigen deel opgemaakt per school
  • een algemeen deel opgemaakt voor de scholengemeenschap

Te raadplegen documenten:

  • wijzigingen vanaf het schooljaar 2014-2015
  • tariefreglement gemeentelijke scholen
  • formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project
  • formulier schoolfactuur

            

Woensdagkrant 2014-2015

Een overzicht van de woensdagkrantjes van dit schooljaar.

Veel leesplezier!

            

Fotoarchief

Neem zeker eens een kijkje in ons fotoarchief...

fotoarchief